Gezamenlijke handgezondheidsbeleid van de Commissie

  • Huis
  • /
  • Gezamenlijke handgezondheidsbeleid van de Commissie

Gezamenlijke handgezondheidsbeleid van de Commissie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE …- Gezamenlijke handgezondheidsbeleid van de Commissie ,4 19. De Commissie zal bijzonder goed geplaatst zijn om een geval te behandelen indien meer dan drie lidstaten significante schade ondervinden van een overeenkomst of praktijk, indien de zaak nauw verband houdt met andere communautaire bepalingen die uitsluitend of doeltreffender kunnen worden toegepast door de Commissie, indien het belang van de Gemeenschap de aanneming van een besluit van de ...Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de ...Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen In het kader van de Covid-19 coronavirus-uitbraak en op vraag van minister Maggie De Block formuleerden de voorzitters van de …VVD Vught - Gezamenlijke commissie

Gezamenlijke commissie 9 april Digitaal. Commissie- en Raadsvergaderingen en de Corona maatregelen. De door het kabinet genomen maatregelen in verband met het coronavirus roepen wellicht vragen op over de commissievergaderingen en raadsvergaderingen van de komende tijd.

VVD Vught - Gezamenlijke commissie

Gezamenlijke commissie 9 april Digitaal. Commissie- en Raadsvergaderingen en de Corona maatregelen. De door het kabinet genomen maatregelen in verband met het coronavirus roepen wellicht vragen op over de commissievergaderingen en raadsvergaderingen van de komende tijd.

Advies Commissie Nijpels | Green Deal Scholen

Advies Commissie Nijpels. De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de drie organisaties gezamenlijk bij demissionair staatssecretaris Dekker hebben ingediend. Hierin staat beschreven hoe renovatie van …

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en ...

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (32043, Z) te betrekken bij het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën d.d. 10 maart 2020 en spreekt de verwachting uit dat de antwoorden op de openstaande nadere vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk 6 maart 2020 naar de ...

COMMISSIE - EUR-Lex

De in deze mededeling gegeven uitlegging van de Commissie van de artikelen 1, 3 en 5 doet geen afbreuk aan de uitlegging die kan worden gegeven door het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. (4) De in deze mededeling uiteengezette richtsnoeren zijn de neerslag van de ervaring die de Commissie

Commissie: AIVD en MIVD hebben zaken rond inlichtingenwet ...

De implementatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' genoemd, is ruim twee jaar na de inwerkingtreding nog niet afgerond door de ...

Gezamenlijke commissie voor presidentiële inauguraties ...

Leden. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de partij die de meerderheid heeft in het Amerikaans Congres. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is typisch een van de leden.. Inauguratie Obama/Biden. De Commissie voor de inauguratie van 2009 werd gevormd om de inauguraties van Barack Obama en Joe Biden op 20 januari 2009 voor te bereiden. De voorzitter was …

Home | Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

CBS en Commissie onderzoek interlandelijke adoptie en de ...

Jul 09, 2020·Marlies van Eck bespreekt op haar blog in Hallo, dit is uw verleden!U wilt er misschien niet bij stilstaan, het CBS en de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie wel hoe het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met privacy om gaat.. Ze beschrijft hoe men in het kader van een onderzoek naar adoptie zonder er over na te denken geadopteerde mensen heeft aangeschreven.

Nota gezamenlijke aanpak drugs in regio van de commissie ...

Het Regionaal College van de regio Midden en West Brabant heeft daartoe op 26 maart jl. Burgemeester Fränzel benoemd tot voorzitter van de commissie die als doel heeft het Regionaal College te adviseren over een gezamenlijke (Bestuur/OM/Politie) aanpak op het gebied van drugs in de regio. De Commissie Fränzel is als volgt samengesteld:

Coronavirus: Commissie sluit een gezamenlijke ...

De Commissie heeft een gezamenlijke aanbestedingskaderovereenkomst met het farmaceutisch bedrijf Gilead gesloten voor de levering van tot 500 000 behandelingskuren van Veklury,de merknaam van Remdesivir. 08/10/2020. 500 000 behandelingskuren

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie.

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie.

CBS en Commissie onderzoek interlandelijke adoptie en de ...

Jul 09, 2020·Marlies van Eck bespreekt op haar blog in Hallo, dit is uw verleden!U wilt er misschien niet bij stilstaan, het CBS en de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie wel hoe het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met privacy om gaat.. Ze beschrijft hoe men in het kader van een onderzoek naar adoptie zonder er over na te denken geadopteerde mensen heeft aangeschreven.

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie.

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...

van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...

van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE COVID -19 Naar een …

Op 15 april 2020 hebben de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad een gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19 voorgesteld (hierna “het gezamenlijke stappenplan” genoemd).

Coronavirus: Commissie sluit een gezamenlijke ...

De Commissie heeft een gezamenlijke aanbestedingskaderovereenkomst met het farmaceutisch bedrijf Gilead gesloten voor de levering van tot 500 000 …

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE …

4 19. De Commissie zal bijzonder goed geplaatst zijn om een geval te behandelen indien meer dan drie lidstaten significante schade ondervinden van een overeenkomst of praktijk, indien de zaak nauw verband houdt met andere communautaire bepalingen die uitsluitend of doeltreffender kunnen worden toegepast door de Commissie, indien het belang van de Gemeenschap de aanneming van een besluit van de ...

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en ...

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (32043, Z) te betrekken bij het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën d.d. 10 maart 2020 en spreekt de verwachting uit dat de antwoorden op de openstaande nadere vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk 6 maart 2020 naar de ...

Coronavirus: Commissie sluit een gezamenlijke ...

De Commissie heeft een gezamenlijke aanbestedingskaderovereenkomst met het farmaceutisch bedrijf Gilead gesloten voor de levering van tot 500 000 …

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE …

4 19. De Commissie zal bijzonder goed geplaatst zijn om een geval te behandelen indien meer dan drie lidstaten significante schade ondervinden van een overeenkomst of praktijk, indien de zaak nauw verband houdt met andere communautaire bepalingen die uitsluitend of doeltreffender kunnen worden toegepast door de Commissie, indien het belang van de Gemeenschap de aanneming van een besluit van de ...

Wat na de crisis? Europese Commissie presenteert ...

Apr 15, 2020·De commissie is al bezig de budgettaire plannen voor de komende jaren te herschrijven naar aanleiding van de coronacrisis. Ook wordt gedacht aan de oprichting van een tijdelijk wederopbouwfonds.