Wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

  • Huis
  • /
  • Wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

Wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

Nieuwe gevaarsymbolen chemische producten | Prebes vzw- Wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking ,De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen. Om het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, voert de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden ...NL SNELLE REFERENTIEGIDSdaarna voor de keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop drukken voor bevestiging. Het bereik van temperatuur, centrifugeersnelheid en opties is afhankelijk van het geselecteerde programma. Daarom is het raadzaam om te beginnen met het selecteren van het programma. 6. WASMIDDEL TOEVOEGEN Wanneer u niet gebruik maakt van de functie ...Gevaarlijke stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk ...

In 2015 meldde niet minder dan 17% van de werknemers in de EU dat ze gedurende ten minste een kwart van hun werktijd aan chemische producten of stoffen werden blootgesteld, een aandeel dat al sinds 2000 bijna hetzelfde is, en gaf 15% aan op het werk rook, gassen, poeder of stof in te ademen.

BEDOELD GEBRUIK VEILIGHEID EN BASISAANBEVELINGEN

Sluit de deur. 3. Vul het vakje voor hoofdwas in de schuifbak voor wasmiddelen met kleine hoeveelheid van het wasmiddel (max.1/3 van de door de producent aanbevolen hoeveelheid voor licht vervuild wasgoed). 4. Stel het programma in en zet het aan op “Synthetische stof 60°C (zie afzonderlijke geleverde “Programmatabel). DEUR

Wasmachine - Bol.com

7 Milieubescherming Verpakking/Oude apparaat Besparingstips ØMaximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten. ØNormaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen. ØDoor de dosering van het wasmiddel met het intelligente doseringssysteem bespaart u op wasmiddel en water. ØEnergiebesparings-modus: de verlichting van het display gaat na enkele minuten uit, Start/Bijvullen …

Wat betekenen de symbolen in het nummer voor Recycling ...

Als je kijkt naar de nr. 1 t/m 7 op flessen en andere materialen, is het van cruciaal belang om te weten welke actie moet worden uitgevoerd om te recyclen materialen. Inzicht in wat te doen kan lastig zijn, maar met de juiste informatie, recycling kunnen eenvoudig. No. 1 - PET of PETE. Een nummer 1 is op de onderkant van een fles water.

Wasgoed uit de trommel halen Belangrijke aanwijzingen Uw ...

in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking. – Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen. – Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade! Juiste installatie volgens het apart meegeleverde installatievoorschrift.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

14.5 Milieugevaren geen (niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschrif-ten voor transport van gevaarlijke goederen) 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Er is geen verdere informatie. 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

Lijst van H- en P-zinnen - Wikipedia

Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precautionary) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt.

Jumbo Wol & Fijn Vloeibaar Wasmiddel 28 Wasbeurten 2x ...

Was nooit wasgoed met het symbool: zie verpakking. Niet rechtstreeks op uw textiel gieten. Doseervoorschrift: wasmachine (2,5 kg droog wasgoed): 1 volle dop = ca. 38 ml. Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking. Machinewas: een wasprogramma voor wol zonder centrifugeren (max. 30°C) kiezen.

Test wasmiddelen | Consumentenbond

Kies je voor dat gunstig geprijsde, of toch voor dat duurdere wasmiddel? Met een goedkoop wasmiddel kun je flink besparen: het duurste wasmiddel in de test kost maar liefst 5 keer zoveel als het goedkoopste. En voor het resultaat hoef je het niet te laten: de goedkopere wasmiddelen uit onze test krijgen de was net zo schoon als de duurdere.

Wasautomaat Informatie voor de gebruiker

belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het ap-paraat. Let goed op deze aanwijzingen. 0 1. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2.... 3 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.

Verpakkingsmaterialen | Voedingscentrum

Veiligheid. Verpakkingen zelf kunnen risico’s met zich meebrengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ziekmakende bacteriën of schimmels aan de binnenkant van de verpakking zitten. Of kunststoffen, papier, karton of andere verpakkingsmaterialen kunnen stoffen afgeven als ze in contact komen met …

Gevaarlijke stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk ...

In 2015 meldde niet minder dan 17% van de werknemers in de EU dat ze gedurende ten minste een kwart van hun werktijd aan chemische producten of stoffen werden blootgesteld, een aandeel dat al sinds 2000 bijna hetzelfde is, en gaf 15% aan op het werk rook, gassen, poeder of stof in te ademen.

De verschillende gevaarsymbolen & wat ze betekenen in de ...

Dec 02, 2019·De te nemen maatregelen voor dit gevarensymbool zijn simpel: vermijd contact met de huid of ogen en voorkom de lozing van deze producten in de natuur. Producten Zoals eerder vermeld, vind je dit gevarensymbool terug op elk product dat irritatie of allergieën kan veroorzaken of een impact heeft op het milieu.

Gebruiksaanwijzing - whirlpool documents

Als er geen instructies op de verpakking van het. wasmiddel staan met betrekking tot de belading: fabrikanten van wasmiddelen houden meestal als. aanbeveling 4,5 kg wasgoed voor normaal. wasmiddel en 2,5 kg wasgoed voor een. fijnwasmiddel aan. de waterhardheid bij u in de buurt (vraag. hieromtrent informatie bij het. waterleidingbedrijf). Bij ...

symbool - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak ...

Deze specifieke identificatiecode moet beginnen met de letters MD voor MODULE, gevolgd door het goedkeuringsmerk zonder de in punt 4.3.1.1 voorgeschreven cirkel en, als […] diverse niet-identieke lichtbronmodules worden gebruikt, gevolgd door extra symbolen of tekens. Deze specifieke identificatiecode moet op de […] in punt 2.2.1 bedoelde tekeningen zijn aangegeven.

Capsules wasmiddel gevaar voor kinderogen | medischcontact

Capsules met vloeibaar wasmiddel waren in 2015 verantwoordelijk voor een kwart van de chemische oogverwondingen bij 3- en 4-jarigen in de VS. Dat blijkt uit cijfers waarover R. Sterling Haring e.a. schrijven in JAMA Ophthalmology. Zij gebruikten een elektronische databank waarin ongevallen met consumentenproducten worden vermeld.

Aristotle: a book on Science

6 Bekijk de schoonmaakproducten op de foto hier naast. Maak een lijstje met de namen van deze 5 producten. 7 Klik op de foto om de achterkant van de flessen te zien. Zet achter ieder product waarvoor gewaarschuwd wordt door de veiligheidssymbolen. 8 Zoek van ieder product op waar je het voor …

CLP — Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en ...

De CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te …

Lijst van H- en P-zinnen - Wikipedia

Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precautionary) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals die in de Europese Unie gebruikt wordt.

L 98485 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING L 98685 FL

juiste hoeveelheid wasmiddel te ge-bruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

14.5 Milieugevaren geen (niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschrif-ten voor transport van gevaarlijke goederen) 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Er is geen verdere informatie. 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

Jumbo Ecologisch Wasmiddel Kleur 23 Wasbeurten 1, 5L

Doseer het wasmiddel via het zeepbakje of via een wasbol. Niet rechtstreeks op uw textiel gieten. Bij gebruik van een wasbol deze rechtop boven op het wasgoed plaatsen. Moeilijke vlekken dienen vooraf behandeld te worden. Volg altijd nauwlettend de wasinstructies op het etiket. Was nooit wasgoed met het symbool: zie verpakking.

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Neem contact op met een erkend Servicecentrum. Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met een erkende monteur. De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Niet aan de stroomkabel trekken.

Gevaarsymbolen en hun betekenis | FOD Volksgezondheid

Het nieuwe systeem heeft als voordeel dat men gevaarlijke stoffen bijna overal ter wereld op dezelfde manier gaat indelen en etiketteren, met een betere bescherming van de gebruiker en het leefmilieu tot gevolg. De nieuwe gevarensymbolen zullen de komende maanden en jaren op steeds meer producten gaan verschijnen.