Opgenomen in het gezondheidscontactbedrijf van de provinciale senaat

  • Huis
  • /
  • Opgenomen in het gezondheidscontactbedrijf van de provinciale senaat

Opgenomen in het gezondheidscontactbedrijf van de provinciale senaat

Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A ...- Opgenomen in het gezondheidscontactbedrijf van de provinciale senaat ,Zo bezochten de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe de ... Senaat ook weer om de hoek kijken. Al is het niet meer zoals in de ... van 1983 stemmen de Kamerleden alleen nog 'zonder last', en niet langer 'zonder last en ruggespraak'. Dit laatste was opgenomen in de Grondwet van 1815 vanwege de traditie tot die tijd dat de afge-SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5689 - Senate of BelgiumHet Kadaster van de kinderbijslag is in gebruik sinds 2004 en is een databank van alle actoren in de kinderbijslagdossiers van de Rijksdienst, de 16 vrije en bijzondere fondsen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de overheidsinstellingen die zelf kinderbijslag uitbetalen.Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A ...

Zo bezochten de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe de ... Senaat ook weer om de hoek kijken. Al is het niet meer zoals in de ... van 1983 stemmen de Kamerleden alleen nog 'zonder last', en niet langer 'zonder last en ruggespraak'. Dit laatste was opgenomen in de Grondwet van 1815 vanwege de traditie tot die tijd dat de afge-

SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5689 - Senate of Belgium

Het Kadaster van de kinderbijslag is in gebruik sinds 2004 en is een databank van alle actoren in de kinderbijslagdossiers van de Rijksdienst, de 16 vrije en bijzondere fondsen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de overheidsinstellingen die zelf kinderbijslag uitbetalen.

Provincies van Nederland - Provinces of the Netherlands ...

Er zijn twaalf provincies van Nederland ( Nederlands: provincies van Nederland), die de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten, die verantwoordelijk is voor het gebied van de subnationale of regionaal belang.. De meest dichtbevolkte provincie is Zuid-Holland, met iets meer dan 3,7 miljoen inwoners vanaf november 2019, en ook de meest dichtbevolkte provincie met 1317 / km2.

senaat Archieven - COC Nederland COC Nederland

Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI’s 50+ COC steunt mensen die zich inzetten voor het welzijn van LHBTI 50-plussers Internationaal Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties in tal van landen Jouw belangen Het COC brengt jouw belangen onder de aandacht bij media en politiek Cultuur & geloof

Toegang tot en het gedwongen verlaten van een ...

Toegang tot en het gedwongen verlaten van een ziekenhuisinstelling De voorzitter van de medische raad van een psychiatrische instelling verzoekt zijn provinciale raad om advies betreffende drie vragen: 1. in welke mate kan een ziekenhuisinstelling (zeg maar, meestal, de beheerder) een patiënt de toegang ontzeggen; 2. in welke omstandigheden kan een patiënt uit een ziekenhuisinstelling gezet ...

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Senaat kruist degens ...

In de maand waarin diverse organisaties het 50-jarige bestaan vieren van de verdragen van Rome en waaraan de Eerste Kamer zelf ook deelneemt met haar congres op 9 maart over de toekomst van Europa, debatteert de senaat op dinsdag 13 maart 2007 ook nog eens met de nieuwe minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Verhagen en Timmermans, over Europa.

De staat van de senaat - Omroep Gelderland

Het is het machtigste instituut van onze democratie: de Eerste Kamer. En we hebben allemaal indirect invloed op de samenstelling ervan als we woensdag 20 maart stemmen voor Provinciale Staten.

De Laet (S. J.). De samenstelling van den Romeinschen ...

4. liteit der senatoren bijv., de auteur verplicht is toe te geven dat in een zeker aantal gevallen, het vraagstuk niet kan worden opgelost. Zoo kent men voor de regeering van Nero 429 senatoren en kan men de nationaliteit van 250 onder hen d.w.z. van 57,5% der bekende personen vaststellen (p. 280).

KerstCrisis: Senaat op de tweesprong | Jalta

Dec 17, 2014·De politieke crisis van gisteren, waarbij drie PvdA-senatoren de zorgplannen van het kabinet torpedeerden, kwam voor velen als een volslagen verrassing. Toch is het op zich allang geen nieuws meer dat de Senaat het kabinet de voet dwars zet. Elke nieuwe blokkade brengt ons dichterbij het moment waar

arsaequi.nl/maandblad AA20140912 Het bestaansrecHt van …

in de senaatskamer. Zo bepaalt artikel 50 van het Duitse Grundgesetz dat de deelstaten door middel van de Bundesrat meewerken aan de wetgeving, het bestuur van de federatie en aan Europese aan­ gelegenheden. Op grond van artikel 51 Grund­ gesetz bestaat de Bundesrat uit leden van de regeringen van de deelstaten.

Belgische Senaat - Senate of Belgium

Wat bepaalt het Reglement van de Senaat? Hoe staat het in de Grondwet? Documenten en dossiers; Nieuwe documenten; Op nummer; Wetsvoorstellen; Informatieverslagen; Resoluties; Besproken dossiers; Wet geworden dossiers; Zoeken dossiers; Wetsevaluatie :

Oud-staatssecretarissen op CDA-lijst senaat | NOS

Het CDA-congres stelt de definitieve lijst vast op 10 maart. De Eerste Kamer wordt gekozen door Provinciale Staten. De Statenverkiezingen zijn op 18 maart, de verkiezingen voor de senaat op 26 mei.

arsaequi.nl/maandblad AA20140912 Het bestaansrecHt van …

in de senaatskamer. Zo bepaalt artikel 50 van het Duitse Grundgesetz dat de deelstaten door middel van de Bundesrat meewerken aan de wetgeving, het bestuur van de federatie en aan Europese aan­ gelegenheden. Op grond van artikel 51 Grund­ gesetz bestaat de Bundesrat uit leden van de regeringen van de deelstaten.

Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-5943 van 7 december ...

Tevens werd een module opgenomen die toelaat om de nodige cijfergegevens aan te leveren. Net zoals bij andere informatiseringprocessen gaat de invoering van Ariadne bij de wapendiensten gepaard met enkele problemen. Zo moesten de gegevens van de bestaande databanken bij de provinciale wapendiensten worden geconverteerd naar bestanden die ...

VAN DE BELGISCHE SENAAT - senate.be

lid, 2º, die met toepassing van de vorige leden niet het recht zouden hebben een of eventueel meer stemmen uit te brengen, een raadge-vende stem. ART. 10. — 1. Het Bureau is belast met alle maatregelen betreffende het ceremonieel, het materieel en de uitgaven van de Senaat. Inzake de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden vertegen-

Directe verkiezingen voor de Eerste Kamer | Wiardi Beckman ...

Het is niet voor het eerst dat een kabinet geen meerderheid heeft in de senaat. Het kabinet Rutte II (2012-2017), gevormd door VVD en PvdA, heeft er zelfs nooit een meerderheid gehad. ... Zo heeft onze eigen partij in de reglementen opgenomen dat Eerste Kamerleden geacht worden het regeerakkoord te onderschrijven. ... De leden van Provinciale ...

Vraag en antwoord: Herziening van artikel 195 van de ...

Het is een tijdelijke wijziging van art. 195 GW (en dus van de procedure tot wijziging van de grondwet), zoals dat bedoeld was door het vorige parlement. Dat blijkt heel duidelijk uit de parlementaire debatten die in 2010 zijn gevoerd over de opname van art. 195 GW, vooral in de senaat.

Directe verkiezingen voor de Eerste Kamer | Wiardi Beckman ...

Het is niet voor het eerst dat een kabinet geen meerderheid heeft in de senaat. Het kabinet Rutte II (2012-2017), gevormd door VVD en PvdA, heeft er zelfs nooit een meerderheid gehad. ... Zo heeft onze eigen partij in de reglementen opgenomen dat Eerste Kamerleden geacht worden het regeerakkoord te onderschrijven. ... De leden van Provinciale ...

Senaat (Zuid-Afrika) - Wikipedia

De Senaat van 1910-1981. Onder blanke minderheidsregel in de Unie van Zuid-Afrika, werden de meeste senatoren verkozen door een kiescollege bestaande uit leden van de Volksraad en provincieraden. De overige senatoren werden op advies van de Eerste Minister benoemd door de Gouverneur-generaal.De voorzitter van de Senaat werd de President, terwijl zijn tegenhanger in de Volksraad de …

Over droom en daad... en vooral over de praktische ...

376 D. CONINCKX. elites die in de vorige hoofdstukken achtereenvolgens behandeld werden. Het tweede deel is opgebouwd volgens een partijpolitieke indeling: de dominante (CVP-)elite en de belangrijkste sub-elites - van de BSE, de Liberale Partij/PVV en de Vlaams-nationalisten - zijn elk het onderwerp van één van de vier hoofdstukken.

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit ...

Opinie, Samenleving, Politiek, België - Kris Deschouwer, Philippe Van Parijs Een federale kieskring: alweer een stap vooruit. In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de …

Provinciale Staten: Kan Forum voor Democratie politiek ...

De partij kwam twee jaar geleden uit het niets met twee zetels in de Tweede Kamer. Om een stevige basis te krijgen, wil Forum voor Democratie nu ook zetels in de Senaat.

Integriteit? Dat lossen wij zelf wel op – De Groene ...

Dec 12, 2018·En nog steeds hebben acht senatoren adviesfuncties bij de overheid, aldus onze database. Dat zijn de klussen die we konden natrekken, want achttien procent van alle 439 banen betreft een adviesfunctie. Het Reglement van Orde, de huisregels van de Senaat, schrijft voor dat senatoren in het nevenfunctieregister beschrijven in welke sector ze ...

Drie exclusieve bevoegdheden van de Senaat - wikisailor.com

De Senaat exclusieve bevoegdheden behelzen toezicht op en toestemming te geven aan activiteiten van beschuldiging, afspraken en verdragen. Het definitieve besluit te nemen van elk van deze acties treedt op als een algemene stemming door alle huidige leden van de Senaat, die een niveau van senatoriale opname in het besluitvormingsproces van elk van deze bevoegdheden vóór de eindstemming ...